Het vergelijken van persoonlijke leningen is cruciaal, zowel voor het vinden van de laagste kostprijs als de beste voorwaarden!


Hoe vergelijk je persoonlijke leningen?

Persoonlijke leningen zijn dan wel goed gereguleerd door de overheid wat betreft verschillende aspecten, maar het loont toch nog steeds de moeite de verschillende kredietgevers met elkaar te vergelijken. Zo is het met persoonlijke leningen net zoals met andere kredieten: de prijzen hangen af van hoe de markt het op dat moment doet. Er wordt wel eens beweerd dat persoonlijke leningen waanzinnige interesten kennen, maar dat is een fabel: wie zoekt, vindt zeker een interessante aanbieding. De rentevoeten liggen echter wel hoger dan bij een hypothecair krediet, omdat er hier geen eigendom in onderpand geboden wordt, afhankelijk van de eisen die de kredietgever stelt.

Louter gaan vergelijken op de rentevoet geeft natuurlijk zeker al wel een indicatie. Zeker wanneer het over minder grote bedragen gaat die duidelijk op voorhand vastliggen is de rente waarschijnlijk het enige echte vergelijkingspunt dat ertoe doet. Er kunnen echter nog meer factoren spelen. We geven wat informatie over vier van deze factoren:

Termijn

De looptijd van een lening

De termijn of looptijd van een persoonlijke lening wordt meestal bepaald door

  • het bedrag dat je wilt lenen
  • het doel van de lening.

Hoeveel echter de looptijd zal bedragen, verschilt dan weer van bank tot bank. Meestal hebben zij voor elk bedrag en elk doel een vaste termijn (en daaraan gekoppeld een kostenpercentage). Bij banken als Beobank die erg gespecialiseerd zijn in leningen zijn er vaak meer opties.

Er zijn echter wel maximum termijnen vastgesteld in de wet. Zo is het bijvoorbeeld voor leningen tot € 500 verplicht om binnen de 18 maanden terugbetaald te hebben. Voor bedragen tussen € 20 000 en € 37 000 is de maximumtijd dan weer 240 maanden. Persoonlijke leningen boven dat bedrag kunnen ook, maar zijn niet gebruikelijk.

Het persoonlijke van een persoonlijke lening zit 'm ook in het feit dat wordt gekeken naar jouw eigen financiële situatie om te bepalen wat er mogelijk is, zonder dat je jezelf in moeilijkheden brengt. Kijken welke termijn haalbaar is, levert vaak een betere rentevoet op dan zomaar de maximumtermijn aanhouden.


Rente

Zoals bij elke lening speelt ook bij een persoonlijke lening de rentevoet een belangrijke rol. Deze wordt voor een persoonlijke lening uitgedrukt als een jaarlijks kostenpercentage (vaak ook afgekort tot JKP). Er zijn verschillende factoren die het JKP bepalen:

  • de looptijd
  • de betaling van interesten
  • de eventuele kosten (zoals dossierkosten of opstartkosten)

Een percentage zegt niet altijd veel. Vandaar dat alle overeenkomsten voor een consumentenkrediet ook de totale kosten van het krediet moeten vermelden. Dit geeft duidelijk weer hoeveel je aan het einde van de looptijd zal betaald hebben voor je krediet: de ontleende som plus alle kosten en interesten. Dit maakt vergelijken een pak makkelijker!

Maak je ook geen zorgen: de maximum JKP's liggen ook vast door de overheid, net zoals de termijnen. Voor meer informatie zoek je best even op de website van de Beroepsvereniging van het Krediet.

Servicelevel bank

Jij kiest nog altijd aan welke bank je je geld geeft. Met een instelling die jouw financiële toestand kent en die mee jouw geld beheert, moet je een vertrouwensrelatie hebben. Anders voel je je niet op je gemak. Geld lenen is en blijft een serieuze aangelegenheid. Je moet er zelf over kunnen nadenken en kunnen vertrouwen op een contactpersoon die het beste met je voorheeft.

Ben je niet zo bekend met hoe financiële zaken verlopen? Kies dan voor de kredietgever waarvan jij voelt dat ze je het beste zal kunnen bijstaan. Dit zijn zeker niet altijd vleiende bedienden, of mooie praatjesmakers. Correct advies en oprechte interesse zijn veel belangrijker.

Wanneer is de potentiële kredietgever bereikbaar? Wanneer kan je langsgaan? Hebben ze een avondopening? Hoe zit het wanneer er iets mis gaat? Kan je vervroegd terugbetalen zonder dat daar extra kosten bij komen kijken? Dit soort dingen kan doorslaggevend zijn!

Mogelijkheden bijlenen

In principe is het de bedoeling dat een afgesloten persoonlijke lening gewoon wordt terugbetaald volgens het schema dat deze is opgesteld. Hier is een vast bedrag per maand op een afgesproken datum vastgelegd, met een looptijd die aanvaardbaar bleek te zijn. Omwille van het feit dat alles zo vast beregeld is, is het moeilijk om onder hetzelfde contract extra geld te lenen.

Er kan natuurlijk altijd wel iets gebeuren. Vandaar dat het goed kan zijn bij initiële gesprekken te informeren naar hoe de kredietgever staat tegenover extra krediet. Is het in de eerste plaats wel mogelijk? Zijn er bijvoorbeeld betere voorwaarden bij het afsluiten van een extra krediet? Komen er dan opnieuw dossierkosten bij of iets dergelijks?

Een goed geïnformeerd man (of vrouw) is er twee waard!